Hvem er de mund- og fodmalende kunstnere ?

Som De sikkert allerede ved, er mund- og fodmalende kunstnere, kunstnere som alle har mistet evnen til at bruge deres hænder, og som derfor maler ved at holde penslen enten i munden eller med foden. De er alle tilknyttet MFK, som tæller ca. 750 kunstnere fordelt over hele verden. MFK's hovedformål er at sælge kunstnernes værker i form af reproducerede originalværker, til brug for f.eks. kort og kalendere.

 

Optagelse af kunstnere i foreningen

Enhver som har mistet evnen til at anvende hænderne, og som maler ved at holde penslen i munden eller med foden, kan komme i betragtning til optagelse i foreningen. Fremsendte værker bliver bedømt af medlemmerne af foreningens bestyrelse. Ved optagelse som stipendiat udbetales et betydeligt bidrag til undervisning. Ved opnåelse af et tilstrækkeligt højt niveau, kan kunstneren blive optaget som fuldgyldigt medlem og derved opnå en garanteret livsvarig månedlig ydelse, som fortsat udbetales, selv om sygdom eller fremtidige følgesygdomme hindrer kunstneren i at male. Kunstnernes originalværker bliver reproduceret og brugt til f.eks. kort og kalendere. Dette gør, at kunstnerne er økonomisk uafhængige og kan leve af deres kunst på lige fod med andre ikke handicappede. Vort kunstforlag er et datterselskab, som er 100 % ejet af kunstnernes forening.

Hvis De kender nogen, eller selv har et handicap som indebærer, at De ikke kan anvende hænderne, er De meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Foreningens historie:

Foreningen blev stiftet i 1956 af den mundmalende kunstner professor Erich Stegmann. Det lykkedes Erich Stegmann at samle en række ligestillede kunstnere fra hele verden. Man bestemte, at foreningen skulle være upolitisk og religiøst uafhængig. Bestyrelsen og hovedforeningen blev etableret i Liechtenstein. Hovedforeningen har som opgave at beskæftige sig med det kunstneriske, hvor vi som forlag og datterselskab tager os af det administrative og salgsmæssige. Foreningen kan ses som et demokratisk kooperativ, hvor alle medlemmer har indflydelse på foreningens beslutninger og er medejere i kraft af deres medlemsskab.

Mere om vor hovedforening på nedenstående link

www.VDMFK.com